0

Phương thức vận chuyển

Nhà hiện đang sử dụng dịch vụ giao hàng của các bạn Giao Hàng Nhanh (GHN)

  • Phí vận chuyển: 31,000 VND (Toàn quốc).
  • Thời gian vận chuyển: 2-5 ngày tùy khu vực.

Sản phẩm của Nhà - Món quà từ Đà Lạt

Tìm hiểu thêm