0

Phương thức thanh toán

Nhà hiện đang áp dụng 2 phương thức thanh toán:

  • Thanh toán khi nhận hàng (COD)
  • Chuyển khoản theo thông tin:

                       TECHCOMBANK 
                       19034839234018
                       Võ Thành Luân
                       Nội dung thanh toán: mã đơn hàng


Sản phẩm của Nhà - Món quà từ Đà Lạt

Tìm hiểu thêm